Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest przesłanie do nas czystego reklamowanego towaru wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym oraz paragonem lub fakturą. Każdy reklamowany towar powinien być czysty, odpowiednio zapakowany i zabezpieczony. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, zwrócimy koszty transakcji. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni. Aby zareklamować towar należy przesłać go listem poleconym lub paczką pocztową na poniższy adres:

Wojciech Gołębiowski

ul. Lubelska 4

26-900 Kozienice